Elementy rozwoju LSO

Służba liturgiczna nie polega wyłącznie na byciu przy ołtarzu, ale jest pewien styl życia skoncentrowany na miłości do Jezusa w sakramentach i rozwoju chrześcijańskim:

  • Regularne spotkania i szkolenia w dwóch grupach wiekowych: kandydaci do LSO i ministranci oraz kandydaci do posługi lektora i lektorzy - Regularnie podnosimy nasze umiejętności i zdobywamy coraz wyższe stopnie ministranckie. Wszystko jest oparte o wspólną modlitwę i umiłowanie liturgii.
  • Sport, zdrowa rywalizacja i praca zespołowa - Regularnie spotykamy się na rozgrywkach sportowych, grach i wspólnej zabawie. Integracja należy do podstawowych elementów każdego spotkania.
  • Wyjazdy, obozy, rekolekcje, zawody sportowe - W ciągu roku bierzemy udział w wielu aktywnościach w terenie. Takie wydarzenia są dla nas ogromną radością i okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i bliźnimi.
Liturgiczna Służba Ołtarza. Franciszkanie Jarocin.

Stopnie formacji Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii św. Antoniego z Padwy w Jarocinie

Nr.
Stopień
Funkcje
Czas formacji
Symbol
1
Kandydat
Przyglądają się starszym ministrantom. Na zbiórkach uczą się podstaw służenia oraz poznają modlitwy ministranckie.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 1
2
Choralista
Dawanie znaków dzwonkami podczas wyjścia z zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami w czasie Eucharystii. Choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 2
3
Ministrant Światła
Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębiają się w symbolikę światła. Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością świata.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 3
4
Ministrant Krzyża
Jego zadaniem jest niesienie krzyża w czasie różnych procesji. Szczególnym okresem dla krucyferariusz jest Wielki Post i przypadające w nim nabożeństwo drogi krzyżowej. Ministrant krzyża poznaje symbolikę oraz znaczenie krzyża, jako jednego z najważniejszych znaków naszej wiary.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 4
5
Ministrant Księgi
Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 5
6
Ministrant Ołtarza
Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 6
7
Lektor
Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego. Ten stopień ministrancki obejmuje również posługę Psałterzysty, który wykonuje psalm między czytaniami oraz aklamację przed Ewangelią.
Czas formacji: 1 rok zakończony kursem lektorskim
Symbol - Stopień 7
8
Ceremoniarz
Jest to najwyższy stopień formacji LSO. Do obowiązków ceremoniarza należy:
  • przeprowadzenie próby liturgii,
  • czuwanie nad przebiegiem liturgii,
  • dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić,
  • podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi,
  • ustawianie procesji na wejście i wyjście,
  • obsługa mikrofonu,
  • rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej.
Ceremoniarzem może zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji osób należących do Wspólnoty Ministranckiej. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.
Czas formacji: Czas nieokreślony zakończony kursem ceremoniarza i mianowaniem przez duszpasterza LSO
Symbol - Stopień 8

Polecane artykuły

Zobacz wszystko
Boże Ciało 2024
Parafia
Boże Ciało 2024
Stwórzmy piękną procesję na Chwałę Bożą!
Opublikowano: 20 maja 2024
Parafialny wyjazd na Lednice
Jarocin
Parafialny wyjazd na Lednice
Pojedź z nami i baw się!
Opublikowano: 18 maja 2024
Bratnie Dusze - Spotkanie Młodych
Polska
Bratnie Dusze - Spotkanie Młodych
Niezapomniana przygoda przed Wami!
Opublikowano: 11 maja 2024
Franciszkańskie wczoraj i dziś
Polska
Franciszkańskie wczoraj i dziś
Dobrze być razem!
Opublikowano: 11 maja 2024
Pierwsza Komunia Święta 2024
Parafia
Pierwsza Komunia Święta 2024
121 dzieci przyjęło Jezusa do swojego serca!
Opublikowano: 29 kwietnia 2024
Mistrzostwa ministrantów w piłkę nożną
Parafia
Mistrzostwa ministrantów w piłkę nożną
W zdrowym ciele, zdrowy duch!
Opublikowano: 08 kwietnia 2024
Wieczór uwielbienia
Jarocin
Wieczór uwielbienia
Wielbimy Cię Panie!
Opublikowano: 08 kwietnia 2024
Wiosna w naszym ogrodzie!
Parafia
Wiosna w naszym ogrodzie!
Czuć powiew wiosny!
Opublikowano: 06 kwietnia 2024
Bratnie Dusze - Spotkanie Młodych
Polska
Bratnie Dusze - Spotkanie Młodych
Zaproszenie
Opublikowano: 04 kwietnia 2024
Niedziela Bożego Miłosierdzia - Koncert Michała Króla
Jarocin
Niedziela Bożego Miłosierdzia - Koncert Michała Króla
W ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 7 kwietnia - na godz. 19:30 zapraszamy do kościoła Św. Ducha w Jarocinie na KONCERT UWIELBIENIA w wykonaniu MICHAŁA KRÓLA -…
Opublikowano: 04 kwietnia 2024
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Parafia
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę
Opublikowano: 02 kwietnia 2024
Życzenia Wielkanocne dla parafian i sympatyków
Jarocin
Życzenia Wielkanocne dla parafian i sympatyków
Dziękujemy Wam za waszą obecność!
Opublikowano: 31 marca 2024