Elementy rozwoju LSO

Służba liturgiczna nie polega wyłącznie na byciu przy ołtarzu, ale jest pewien styl życia skoncentrowany na miłości do Jezusa w sakramentach i rozwoju chrześcijańskim:

 • Regularne spotkania i szkolenia w dwóch grupach wiekowych: kandydaci do LSO i ministranci oraz kandydaci do posługi lektora i lektorzy - Regularnie podnosimy nasze umiejętności i zdobywamy coraz wyższe stopnie ministranckie. Wszystko jest oparte o wspólną modlitwę i umiłowanie liturgii.
 • Sport, zdrowa rywalizacja i praca zespołowa - Regularnie spotykamy się na rozgrywkach sportowych, grach i wspólnej zabawie. Integracja należy do podstawowych elementów każdego spotkania.
 • Wyjazdy, obozy, rekolekcje, zawody sportowe - W ciągu roku bierzemy udział w wielu aktywnościach w terenie. Takie wydarzenia są dla nas ogromną radością i okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i bliźnimi.
Liturgiczna Służba Ołtarza. Franciszkanie Jarocin.

Stopnie formacji Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii św. Antoniego z Padwy w Jarocinie

Nr.
Stopień
Funkcje
Czas formacji
Symbol
1
Kandydat
Przyglądają się starszym ministrantom. Na zbiórkach uczą się podstaw służenia oraz poznają modlitwy ministranckie.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 1
2
Choralista
Dawanie znaków dzwonkami podczas wyjścia z zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami w czasie Eucharystii. Choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 2
3
Ministrant Światła
Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębiają się w symbolikę światła. Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością świata.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 3
4
Ministrant Krzyża
Jego zadaniem jest niesienie krzyża w czasie różnych procesji. Szczególnym okresem dla krucyferariusz jest Wielki Post i przypadające w nim nabożeństwo drogi krzyżowej. Ministrant krzyża poznaje symbolikę oraz znaczenie krzyża, jako jednego z najważniejszych znaków naszej wiary.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 4
5
Ministrant Księgi
Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 5
6
Ministrant Ołtarza
Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.
Czas formacji: 6 miesięcy
Symbol - Stopień 6
7
Lektor
Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego. Ten stopień ministrancki obejmuje również posługę Psałterzysty, który wykonuje psalm między czytaniami oraz aklamację przed Ewangelią.
Czas formacji: 1 rok zakończony kursem lektorskim
Symbol - Stopień 7
8
Ceremoniarz
Jest to najwyższy stopień formacji LSO. Do obowiązków ceremoniarza należy:
 • przeprowadzenie próby liturgii,
 • czuwanie nad przebiegiem liturgii,
 • dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić,
 • podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi,
 • ustawianie procesji na wejście i wyjście,
 • obsługa mikrofonu,
 • rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej.
Ceremoniarzem może zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji osób należących do Wspólnoty Ministranckiej. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.
Czas formacji: Czas nieokreślony zakończony kursem ceremoniarza i mianowaniem przez duszpasterza LSO
Symbol - Stopień 8

Polecane artykuły

Zobacz wszystko
Kalendarz z okazji jubileuszu!
Parafia
Kalendarz z okazji jubileuszu!
Już niebawem...do nabycia!
Opublikowano: 01 grudnia 2023
800 lat reguły św. Franciszka!
Świat
800 lat reguły św. Franciszka!
To już 800 lat!
Opublikowano: 01 grudnia 2023
WARSZTATY MODLITWY UWIELBIENIA
Parafia
WARSZTATY MODLITWY UWIELBIENIA
Zapraszamy Was kochani na Warsztaty Modlitwy Uwielbienia 🙏, które odbędą się w naszej parafii.⛪️
Opublikowano: 30 listopada 2023
PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA 2023-2025
Parafia
PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA 2023-2025
Zapisy do bierzmowania ruszyły!❤️
Opublikowano: 30 listopada 2023
Zabierz Antka do Domu!
Parafia
Zabierz Antka do Domu!
Zabierz Antka do Domu
Opublikowano: 22 listopada 2023
Uwielbienie ChwałaMu!
Parafia
Uwielbienie ChwałaMu!
Eucharystia, uwielbienie, spotkanie
Opublikowano: 22 listopada 2023
Zabierz Antka do Domu!
Parafia
Zabierz Antka do Domu!
Zabierz Antka do domu!
Opublikowano: 16 listopada 2023
Turniej Ministrantów w Piłkę Nożną
Diecezja
Turniej Ministrantów w Piłkę Nożną
Mamy 1 Miejsce!
Opublikowano: 16 listopada 2023
"POKÓJ I DOBRO" - Historia Ojca Serafina Niedbały - OFICJALNY ZWIASTUN
Parafia
"POKÓJ I DOBRO" - Historia Ojca Serafina Niedbały - OFICJALNY ZWIASTUN
Poznaj historię Ojca Serafina Niedbały - przyjaciela Miasta Jarocin.
Opublikowano: 08 listopada 2023
Odwiedź kwaterę franciszkanów
Parafia
Odwiedź kwaterę franciszkanów
pomódl się i zapal znicz ku pamięci
Opublikowano: 01 listopada 2023
nie bądź łobuz, zdobądź odpust!
Parafia
nie bądź łobuz, zdobądź odpust!
Jak uzyskać odpust zupełny
Opublikowano: 01 listopada 2023
Fotorelacja z ChwałaMu
Parafia
Fotorelacja z ChwałaMu
Uwielbienie
Opublikowano: 01 listopada 2023